Kıyıdan gemiler için teknik destek

Geminizin yaşayacağı acil durumlarda kıyıdan uzman desteği alın

Emergency Response Service

Ayden Marine'nin tecrübeli mühendisleri ve gelişmiş yazılımları tehlike anlarında sizinle

Gemi sahiplerinin ya da işletmelerinin alanında uzman ve tecrübeli mühendisleri olmayabilir. Ya da bir kaza anında bu mühendislerin kullanacağı gelişmiş bilgisayar sistemleri servis dışı kalabilir. Ayden Marine – Emergency Response Service bünyesindeki gemilerin acil durumlarda kıyıda ulaşabilecekleri, tecrübeli mühendislerden ve gelişmiş bilgisayar sistemlerinden oluşan bir destek ekibi bulunacak. Herhangi bir acil durum esnasında kıyıdaki uzmanlara ulaşarak gemilerinin bilgisayar modeli üzerinde oluşturacakları kaza senaryosu canlandırmasıyla mevcut durumunun içinden en az hasarla nasıl çıkabileceklerine yönelik destek alacaklar. 7/24 erişilebilecek bu mühendis ekibi, bildirilen yaralanma ya da hadise sonucu, stabiliteyi arttırmaya ve gövde kiriş gerilimlerini azaltmaya yönelik en uygun boşaltma ve kargo – balast transferleri için mürettebata tavsiyelerde bulunacak. Kazanın gemi, gemi mürettebatı ve çevre üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkileri azaltmaya yardımcı olacak.


Bir geminin çarpışması, karaya oturması, bünyesel yara alması, kargo‐shifting, stabilite problemleri yaşaması vs. kısacası geminin sağlıklı bir şekilde yüzmesine engel olacak türden her durum Acil Durum olarak nitelendirilebilir ve acil durumlar beklenmedik bir şekilde ortaya çıkarak geminin seferini tamamlayıp taşıdığı yükü teslim edebilmesini tehdit edebilir. Acil durumlarda gemi mürettebatı ve çevre büyük risk altında kalabilir. Ayrıca iyi yönetilememiş bir acil durum sonrası geminin operasyonlarına devam edebilmesi çok daha uzun zaman gerektirebilir ve gemi sahiplerine ya da işletmecilerine ciddi zararlar doğurabilir.


Ayden Marine, sunmuş olduğu Emergency Response Service ile şirketinize ve gemilerinize, gemi mürettebatı ve işletmesinin teknik konularda hızlı bir şekilde desteklenmesi gereken bu tip kriz anlarında yardım eli uzatıyor. Ayden Marine Emergency Response Service bünyesindeki gemiler, istenmeyen bir hadisenin oluşumuyla birlikte doğuracağı etkileri hafifletmek için çözümler üretip sunan bir ekip sayesinde bu tip durumlara hazırlıksız yakalanmayacak.

Mühendisler gemi üzerine düşünüyor

Ayden Marine


7/24 Emergency Response Service

  • Bağımsız bir kuruluştan alınan bir hizmet olduğu için gemi sahiplerinin taleplerine karşılık verebilmede esnek bir servis
  • Tehlikeli bir hadise sonrasında alanında uzman 7/24 erişebileceğiniz mühendislerden oluşan Acil Müdahale Ekibi
  • MARPOL Annex I, Ch.5, Reg.37(4) ve 33CFR155.240 (OPA’90) Mevzuatlarındaki ilgili gereksinimlere uyum
  • Shipboard Oil Pollution Emergency Plan(SOPEP) bir parçası
  • Gemi tipi ya da gemi operasyon profiliyle ya da geminin bayrağı, bağlı bulunduğu Klas kuruluşu, geminin yaşı gibi parametrelerle kısıtlı olmayan her tür gemi için uyumlu bir servis