Yükleme Terminalinde Tanker
1 Oca

IMO Tanker Yaralı Stabilite Mevzuatı


1 Ocak 2016 tarihi itibariyle, MEPC.248(66) yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle birlikte, tüm tankerler Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından getirilen kriterleri Klas Kuruluşları tarafından onaylayacağı stabilite hesabı yapan yükleme programlarına sahip olmak durumundalar.

Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO’nun düzenlediği 66. Marine Environment Protection Committee (MEPC 66) oturumlarında petrol ürünleri taşıyan tankerlerin yaralı stabilite mevzuatlarıyla alakalı, MARPOL Ek I B.4 ve IBC/BCH Code’a yönelik değişiklikler üzerinde anlaşıldı. Nisan 2014’de mutabakata varılan (MEPC248[66]) yönetmeliği 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek. Aynı şekilde (MSC369[93] ve MSC(377[93]) yönetmeliklerinin de benzer şekilde Mayıs 2014 tarihinde sıvı gaz ve tehlikeli kimyasallar taşıyan tankerler için de iyileştirilmesi üzerinde anlaşıldı.

Değişen kurallara göre:

Tüm tankerler, İdare tarafından onaylanmış ve hasarsız ve yaralı stabilite gereksinimlerini doğrulama kapasitesine sahip yükleme programlarıyla donatılmak durumundadır.

Düzenlemeler geçmiş dönemleri de kapsayan yapıdadır ve bu sebeple yeni gemiler ile birlikte mevcut gemilere de uygulanacaktır. Şöyle ki:

  • -1 Ocak 2016 ya da sonrasında inşasına başlanan gemiler için – teslim aşamasında
  • -1 Ocak 2016 tarihi öncesinde inşasına başlanmış gemiler için – 1 Ocak 2016 tarihinden önce ve 1 Ocak 2021 tarihinden sonra olmamak üzere ilk yenileme sörveyi tarihinde.

Stabilite Gereksinimleri. İşlemekte olan gemilerde, geminin tâbi olduğu stabilite gereksinimlerini karşıladığını tasdikleyen bazı dokümanlar bulunmaktadır. İdare tarafından onaylanmış olması gereken bu dokümanlara Stabilite Bukleti (SB) diyoruz. Genellikle gemilerin inşa dönemlerinde hazırlanan bu SB, standart yükleme durumları ve o dönem için öngörülen bazı yükleme durumları hakkında bilgi veren nispeten kısıtlı dokümanlardır. Belirli bir sefer bölgesinde rutin olarak aynı yükü taşıyan gemiler için bu yükleme kondisyonları hakkında bilgilerin bulunduğu bir SB ile de tüm yaralı stabilite kriterlerinin karşılanabileceği düşüncesini savunanlar da bulunmaktadır. Ancak, SB içindeki kondisyonu pratikte her zaman birebir uygulamak mümkün olmaz. Sıvı yük taşıyan gemilerde ise, taşınmakta olan yükün yoğunluğundaki ya da tankın doluluk seviyesindeki en ufak bir değişikliğin bile stabilite üzerinde çok büyük bir etkisi olabileceği unutulmamalıdır. Bununla birlikte bir geminin operasyon ömrü boyunca karşılaşması muhtemel tüm yükleme kondisyonlarına da stabilite buklet içinde yer verebilmek mümkün değildir. İşte tüm bu durumları kontrol edebilmenin tek yolu gemi üzerinde bulunan bilgisayar tabanlı bir sistemdir.


Yükleme Programı, gemi üzerinde mevcut bulunan ve güncel yükleme durumunun uygun stabilite ve mukavemet kriterlerine uyumunu kontrol etmeye yarayan bilgisayar tabanlı bir sistemdir. Buradan yükleme programının stabilite bukletinin yerine geçebileceği anlamı çıkmasın. Aksine,bir geminin işletme ömrü boyunca pek çok kez karşı karşıya kalabileceği stabilite bukletinde yer almayan yükleme durumlarını anlık olarak test etmeye yarayan bir destek programdır. Uluslararası Klaslama Kuruluşları Topluluğu’na (IACS) göre, stabilite yazılımları tarafından gerçekleştirilen üç tür hesaplama, bir geminin stabilite kriterlerine uygunluğunu kontrol etmeye uygun görülür. Sadece hasarsız stabiliteyi hesaplayan Tip-I yazılımlar (yaralı stabilite kriterlerine gerek görülmeyen gemiler için), hasarsız stabiliteyi hesaplayan ancak yaralı stabiliteyi limit değerlere göre ya da daha önceden onaylanmış yükleme durumlarına göre kontrol eden Tip-IIyazılımlar (örneğin SOLAS Bölüm B-1 yaralı stabilite hesaplamalarına tabi bazı gemiler) ve potansiyel tüm yükleme durumları için önceden planlanmış yaralanma senaryolarını kullanarak doğrudan hasarsız ve yaralı stabilite hesaplarını yapan Tip-III yazılımlar (tankerler için).


AydenLoad, yeni nesil bir gemi yükleme ve kargo yönetim yazılımıdır. Doğrudan Hesap Algoritması hesaplamalarda geminin 3 Boyutlu modelini temel alır. Geminin tam geometrik modelinin temel alınmasıyla mevcut kondisyon yaklaşımlarla değil tamamen gerçekçi bir şekilde yansıtılmış olur. Aynı şekilde doğrudan hesaplama algoritması temelli bir çok ek özellik ile kusursuz bir kargo planlaması ve kondisyon idaresi yapabilmenizi sağlar. AydenLoad Tip-III yazılımdır ve IACS UR L5 yükleme programları gereksinimlerine uygunluğuyla tüm gemi tipleri için hasarsız ve yaralı stabilite kriterlerine uyum hesaplarını yapabilme özelliğine sahiptir. AydenLoad gemi sahipleri ve işletmecilerinin talepleri dikkate alınarak geliştirilmiş ve gemi üzerinde mürettebatın kullanımı için tüm gerekli özellikler ile kuşatılmıştır, bu sayede geminizin kriterlere uyumunu doğrulamanın da ötesinde size güvenlikten feragat etmenize gerek kalmadan taşıyacağınız yükü maksimum seviyeye çıkarma imkânı da sunar. Kısacası AydenLoad ile ömür boyu güncel kalacak çok etkili ve kullanışlıbir kargo planlama ve stabilite programı keyfini süreceksiniz.

Ayden Marine - alanında uzman kadrosu ve desteğiyle hizmetinizde

Güncellenen kurallarının 1 Ocak 2016 tarihiyle birlikte yürürlüğe girmesiyle tüm tanker sahipleri ya da işletmecilerinin kendilerine tanınan vade içerisinde gemilerini yenilenmiş mevzuata uyumlu hale getirme sorumluluğu da başlamış oldu. 1 Ocak 2016 ya da sonrasında inşasına başlanmış gemiler için durum gayet açık iken (geminin teslimiyle birlikte uyumlu olma zorunluluğu) o tarihten önce inşasına başlanmış ya da bitirilmiş mevcut gemiler için durum biraz daha karmaşık gibi görünebilir. Bir yükleme programına sahip olmayan mevcut gemiler kendilerine tanınan süre içinde yeni mevzatın gereksinimlerini karşılayabilen bir programa sahip olmak durumundalar. Hâlihazırda onaylı bir yükleme programı ile çalışmaya devam eden gemiler ise kullanmakta oldukları programın yeni mevzuatın şart koyduğu hesaplamaları yapabildiğinden emin olmalılar. Mevcut gemilerin birçoğunda kullanılan eski programların yeni gereksinimleri karşılayamadığı biliniyor. Bu tip programların, hatta bunun yanında stabilite hesabı yapma yetkisi olmayan, sadece yükleme kondisyonlarının Klas kuruluşlarının koyduğu mukavemet limitlerine uygunluğunu kontrol etmeye yarayan Yükleme Programlarının, sadece üzerlerinde ‘Onaylı’ yazdığı için yeni mevzuata uyumlu olacağını düşünmek hata olacaktır. Ayden Marine bu süreci sorun yaşamadan atlatmanıza yardımcı olabilmek için sizinle birlikte hareket ediyor. Yeni gemilere teslim tarihiyle birlikte yaralı stabilite mevzuatına uyumlu programlar sunmanın yanında çalışmakta olan gemiler için de mevcut durumlarıyla yeni mevzuata ne derece uyum gösterdikleri bilgisini ve gerektiği durumlarda mevzuata uyum için gerekli ve yeterli olan hizmeti sunuyor. Mevcut gemiler için vade ilk survey tarihine kadar olsa da, uygulamanın gerek yükleme yazılımının gemi için özelleştirilmesi gerek de klas tarafından onaylanması gibi zaman gerektiren süreçlerden oluştuğu da unutulmamalıdır. Lütfen geminize özel daha detaylı bilgi için bizlerle irtibata geçiniz.